Home

De verenigingsactiviteiten
van Hugo Aqua zijn openbaar.

Iedere belangstellende is hierbij van harte welkom
op elke 3e dinsdag van de maand, aanvang 20.15 uur.

Met uitzondering van de vakantiemaanden
(juni, juli en augustus)

zie onze agenda
voor actualiteiten en bijzonderheden.

Waar kunt u ons vinden

In Buurthuis “De Ezel”

De avonden vinden iedere derde dinsdag van de maand plaats in buurthuis “De Ezel”, Fabritiuspark te Heerhugowaard. 
Aanvang 20.15 uur.

Hier staan onze leden en bestuursleden u graag te woord.