Geschiedenis

Het is begin jaren ’70, en het gaat goed met de NBAT.
De naburige vereniging Rode Rio uit Alkmaar heeft meer dan 150 leden, en de tijd is rijp voor een Heerhugowaardse aquariumvereniging. Een propaganda avond over zoetwateraquaria versnelt het proces, en op 15 maart 1973 gaat een voorlopig bestuur de oprichting van aquariumvereniging Waarderpolder voorbereiden.

Nadat de statuten en het huishoudelijk reglement zijn ontworpen en door de NBAT zijn goedgekeurd, vindt op 26 april 1973 de oprichtingsvergadering plaats. De enkele tientallen belangstellenden stemmen echter de voorgestelde naam Waarderpolder weg; deze wordt vervangen door Hugo Aqua.

Na de eerste jaren als zoetwatervereniging te hebben geopereerd, wordt begin 1975 de zeeaquariumtak opgericht.
Het ledental schommelt dan al rond de 60. In december 1978 bedraagt de ledenstand 101; zoals overal in Nederland floreert ook in Heerhugowaard de aquariumhobby. In de jaren ’80 daalt de belangstelling voor de liefhebberij, de belangstelling op de ledenavonden is nog slechts minimaal, en de ledenstand zakt in…

 

In maart 1987 wordt de heer v.d. Burg wegens zijn enorme verdiensten voor de aquariumhobby tot erelid benoemd, tot zijn overlijden in 2000 blijft hij een zeer deskundig en gewaardeerd lid van onze vereniging.

In het begin van de jaren ’90 gaat het goed met Hugo Aqua. Na jaren van daling neemt het ledental weer toe, en worden de ledenavonden weer wat beter bezocht. Al een aantal jaren zijn zeewater aquarianen van Hugo Aqua dan al present op de Landelijke Huiskeuring, waar een flink aantal ereprijzen in de wacht wordt gesleept.
Het duurt echter tot het jubileumjaar 1993 voordat er een landskampioen mag worden bijgeschreven; dhr Veenstra is met zijn gezelschapsaquarium iedere andere deelnemer de baas.

In 1998 wordt een eerste poging gedaan om de vijverhouders te organiseren; dit loopt op niets uit.
In 2001 onderneemt men een tweede poging; dit heeft meer succes, een aantal leden meldt zich aan en de vijvertak wordt officieel opgericht. Na meteen al een 2e plaats bij de Landelijke Huiskeuring in 2001 behaalt R. de Jong in 2002 de allerhoogste trede op het landelijke podium: het Landskampioenschap in de categorie vijvers is een feit. Hierna hebben namens Hugo Aqua ook nog Hannie Vierhout- Swenneker in de categorie zoetwater- speciaalaquaria en Raymond Duindam zelfs twee maal in de categorie zoetwater gezelschapsaquaria.

 

Helaas moet aquariumvereniging Rode Rio uit Alkmaar in 2012 worden opgeheven doordat er onvoldoende bestuursleden zijn te vinden, een probleem waar veel verenigingen mee te kampen hebben. Een groot aantal van de leden van deze vereniging besluiten zich aan te sluiten bij Hugo Aqua. Dit zorgt voor onze vereniging voor een positieve boost. Het aantal leden van Hugo Aqua nam jaarlijks iets af, maar is hierdoor weer flink gegroeid. Ook de ledenavonden worden vanaf dat moment weer goed bezocht.

 

Gedurende de 32 jaar van Hugo Aqua’s bestaan heeft de vereniging een imposante erelijst opgebouwd.
Vele tientallen keren werd deelgenomen aan de Landelijke Huiskeuring, waarbij, verdeeld over de categorieën gezelschapsaquaria, zeewateraquaria en (sinds 2001) vijver meer dan 20  maal een plaats bij de beste tien werd behaald.
Ook de erelijsten van de verschillende leden is indrukwekkend: gedurende de afgelopen jaren zijn er 12 erediploma’s, 25 bondsonderscheidingen en 11 eretekens voor 25-jarig lidmaatschap aan de diverse leden uitgereikt.

Hugo Aqua heeft een groot aantal zeer belangrijke aquarianen voortgebracht, waarvan hier de meest markanten worden genoemd: Hans van Schoonhoven, Leo Veenstra, Piet Koppes, Hans Martens, Kees Boots, Robbert Zuijdam, Rob Uvenhoven, Henk Sieraad en Bert van Stroe.


Vele anderen verdienen eveneens een plaats op deze erelijst.